Seria expozițiilor de carte organizate la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa, Caraș-Severin, continuă cu lingvistul și traducătorul Simion Dănilă.

În anul 2018, la momentul în care scriitorul Simion Dănilă împlinea 75 de ani, am participat la un eveniment organizat de către Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, o aniversare a maestrului, la care, toți cei prezenți eram provocați, de către moderatorul Erwin Josef Țigla, să povestim o amintire, ceva ce ne leagă de sărbătorit.

Mi-am amintit și atunci și îmi amintesc și acum cu mare drag de începuturile colaborării și prieteniei cu prof. Simion Dănilă.

Se întâmpla prin 1998, atunci când poetul Nicolae Sârbu, director, la acea vreme, al Bibliotecii Județene, m-a invitat la un eveniment alături de alți oameni de cultură și importanți scriitori. Acesta este unul dintre meritele incontestabile ale managerului Nicolae Sârbu, faptul că, periodic, invita și aduna importanți oameni de condei din toată țara și, mai ales, din „imediata noastră apropiere”. Astfel, am avut șansa și bucuria să cunosc scriitori de seamă, să-mi creez colaborări importante pentru viața culturală a orașului meu, pentru „Bocșa culturală”.

La un astfel de eveniment marca Nicolae Sârbu i-am cunoscut pe lingvistul Simion Dănilă de la Belinț și profesorul Gheorghe Luchescu de la Lugoj. Doi oameni extraordinari! Pe cât de mari și valoroși, pe atât de modești și receptivi la umilele mele proiecte. Încă nu apăruse revista „Bocșa culturală”; eram, împreună cu scriitorul și editorul Gheorghe Jurma, într-o căutare a unei cât mai bune și, totodată, acceptabilă financiar, publicație pentru Bocșa. Realizam împreună foaia „Bocșa 2000”, devenită „Ramuri”, apoi „Gazeta Bocșei”, eram într-un fel de tatonare a terenului publicistic bocșean, iar Simion Dănilă și Gheorghe Luchescu au admirat dăruirea mea pentru carte și veritabil act cultural.

Pornind de la acel eveniment, vorbind despre viitoare proiecte, s-a creat o bună legătură între noi, așa cum se întâmplă de obicei atunci când există pasiuni comune, sinceritate și dorință de a realiza lucruri durabile, de calitate.

Împreună cu prof. Simion Dănilă și prof. Gheorghe Luchescu, -apoi ni s-a alăturat muzicologul Constantin-Tufan Stan,- am realizat proiecte culturale importante pentru Bocșa și Banat, întâlniri semnificative, veritabile acte de cultură bănățeană. Se crease o extraordinară alianță culturală Bocșa-Belinț-Lugoj! Trebuie să amintesc de unul dintre actele semnificative, cel de cinstire a unui scriitor în grai bănățean: la inițiativa celor doi inimoși dascăli – Simion Dănilă și Gheorghe Luchescu – m-am alăturat în realizarea și susținerea propunerii de acordare a Titlului de Cetățean de onoare al Comunei Doclin scriitorului Dimitrie Acea.  Repet, m-am alăturat cu convingere acestei inițiative venite din partea celor doi cărturari, iar Dimitrie Acea a primit Titlul propus de noi în anul 2010.

În toamna anului 2011 profesorul Gheorghe Luchescu s-a stins, noi pierzând un colaborator extraordinar, un prieten cum rar se mai găsește astăzi vreunul, un veritabil om de cultură și de condei.

Însă prietenia cu prof. Simion Dănilă a rămas și încă dă roade! Încă se nasc proiecte importante pentru Banat, necesare și serioase acte cultural-literare bănățene, menite să scoată la iveală și să așeze pe harta culturală a Banatului fapte și nume de cinste din acest mirif colț de țară.

Traducător, istoric literar, lingvist, prof. Simion Dănilă s-a născut în 23 aprilie 1943 în comuna Belinț, județul Timiș. Aici trăiește și astăzi, muncește și traduce importante lucrări ale unor nu mai puțin importanți scriitori: Fr. Nierzsche, Hans Dama, Peter Yung, Stefan Jäger etc., dar și promovează localitatea prin evenimente culturale organizate cu rafinament. Face o echipă extraordinară cu muzicologul Constantin -Tufan Stan și, împreună, reușesc să mențină comuna și oamenii de aici la un binemeritat loc de cinste în Banat. De asemenea, activitatea și proiectele  celor doi au ecou în întreg Banatul cultural.

Așadar, fiu al Belințului, Simion Dănilă este absolvent al Liceului „C. Brediceanu” din Lugoj și al Facultății de Filologie, secția română-germană, a Universității din Timișoara.

Colaborează la toate revistele importante din Banat și la foarte multe  publicații din țară și străinătate și este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți traducători ai lui Nietzsche.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, Simion Dănilă semnează prefețe și postfețe, importante ediții ale unor necesare și frumoase antologii și este unul dintre cei mai harnici și talentați traducători de limbă germană.

Despre scriitorul Simion Dănilă se găsesc referințe în diverse reviste și publicații din țară și străinătate, precum și în volume de referință, cele mai importante rămânând dicționarele și enciclopediile: „Traduction et Terminologie — Répertoir biografique international”, editat de Union Latine (Paris), „Infoterm” (Viena), „Praetorius Limited” (Nottingam), „International Where” (Bonn), 1995; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, „Scriitori şi lingvişti timişoreni”, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; „Who’s Who în România”, Bucureşti, 2002; Nicolae Sârbu, „De o sută de ori Banat”, Deva, Editura Călăuza, 2003; Ştefan Munteanu, „Lingvistică şi stilistică”, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; „Dicţionar al Scriitorilor din Banat”, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; „Mic atlas al județului Timiș”.- Coord. Dinu Barbu.-Timișoara: ArtPress, 2010; „Literatura Banatului: istorie, personalități, contexte”/ Cornel Ungureanu.- Timișoara: Brumar, 2015; „Enciclopedia Banatului: Literatura”.- Timișoara: David Press Print, 2016 etc.

În anul 2018, la împlinirea vârstei de 75 de ani, Societatea Enciclopedică a Banatului i-a realizat -„In Honorem”- un amplu volum descris foarte bine de prietenul Constantin-Tufan Stan în articolul intitulat „ Prinos maestrului Simion Dănilă, universitarul nostru din Belinț” :

„…In honorem magistri. Simion Dănilă 75, o consistentă antologie de texte editată sub auspiciile David Press Print Timișoara, sub atenta și competenta îngrijire a unui select colectiv de cercetători de la Filiala Timișoara a Academiei Române și Societatea Enciclopedică a Banatului, propune un antrenant șirag de adevărate perle literare, lingvistice și istorice, presărate în interiorul unui volum dedicat jubileului centenar al Marii Uniri, tipărit în excepționale condiții grafice.

Ca prolegomene al excursului, de cea mai înaltă expresie academică, cititorul poate lectura o amplă tabula gratulatoria (akademos, de familia și de amiciția) și un consistent tabel cronologic, care ne oferă o schiță a principalelor repere și etape biografice, dar și o perspectivă asupra scrierilor (cum le numește Simion Dănilă), începând cu anul 1968 (care marchează debutul său editorial) până în prezent.

Ca germanist, Simion Dănilă a oferit spațiului cultural național tălmăciri de referință din lirica, dramaturgia și filozofia germană clasică și modernă: Goethe, Schiller (O antologie a liricii germane, Hestia, Tim. 1996), Wedekind. Fr. Nietzsche. Opere complete, ediția în 15 volume a lui Colli și Montinari (1998, Hestia, Timișoara, Premiul special pentru traducere al USR – 2013, pentru cele 7 volume din antumele lui Nietzsche), dar și traduceri din remarcabilele creații poetice și în proză ale unor autori din aria culturală a șvabilor bănățeni (Peter Jung, Andreas Lillin) au conturat și mai pregnant vocația literară a lui Simion Dănilă.

Volumul omagial cuprinde articole, studii, eseuri ce privesc direct creația și personalitatea lui Simion Dănilă, dar și materiale care abordează o problematică diversă: istorie, analiză literară, studii de lingvistică-onomastică – specialitatea lui S. Dănilă – și chiar muzicologie, dacă ne gândim la dimensiunea culturală a lui Nietzsche, tema predilectă a celui omagiat, Nietzsche pianistul și compozitorul […] O carte care, depășind cu eleganță clasicele stereotipuri festiviste, se citește aproape cu frenezie, ca un roman bun, un util exercițiu academic de devotament, admirație și prețuire pentru un cărturar de seamă al Banatului, cu care avem privilegiul să fim contemporani.”

Nu știu cum și din care motiv am neglijat aniversarea celor 75 de ani de viață ai scriitorului și traducătorului Simion Dănilă! Chiar nu știu cum s-a întâmplat de n-am reușit să scriu două rânduri pentru volumul dedicat maestrului Dănilă! Însă, am publicat, cu acest prilej, în revista „Bocșa culturală”, un amplu material aniversar semnat de scriitorul și publicistul Traian Galetaru, l-am felicitat pe prietenul Simi și am promis să mă revanșez într-un fel sau altul.

Iată, pentru că ziua în care maestrul și prietenul Simion Dănilă împlinește 78 de ani coincide cu Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor, precum și cu Ziua Bibliotecarului, la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” din Bocșa, Caraș-Severin, începem Săptămâna Națională a Bibliotecilor cu o expoziție de carte semnificativă pentru traducătorul, lingvistul, antologistul și prefațatorul Simion Dănilă.

La mulți ani, Simion Dănilă!

La mulți ani, dragi scriitori și editori!

La mulți ani, dragi colegi bibliotecari!

A consemnat,

Gabriela Șerban


GALERIE FOTO

Traducătorul și lingvistul Simion Dănilă, între Nietzsche și Belinț