Între colaboratorii importanți ai bibliotecii bocșene și ai revistei ”Bocșa culturală” se află și renumitul muzicolog de la Marga, Dumitru Jompan, profesor universitar doctor, folclorist, compozitor și dirijor, important promotor al culturii tradiționale bănățene.

         Săptămâna care încheie luna mai a anului 2021 este dedicată cărților muzicologului Dumitru Jompan, aniversat de curând.

Așadar, seria expozițiilor de carte de la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa, Caraș-Severin, continuă, în perioada 24 – 28 mai 2021, cu volume semnate de maestrul Jompan, volume de și despre această personalitate a Banatului.

         Dumitru Jompan s-a născut la Marga, județul Caraș-Severin, în 13 mai 1938 și este unul dintre importanții cercetători ai culturii bănățene, cu precădere din domeniul etnografic-folcloric.

         Nu puține sunt volumele semnate de istoricul cultural Dumitru Jompan ori de muzicologul Dumitru Jompan, cărți de referință în domenii precum: etnografie, folclor, dialectologie, și deosebit de interesante și necesare monografii ale unor locuri sau personalități din Banat.

 ”Născut și crescut la Marga, comuna situată sub poala Măgurii, din fragedă vârstă am cunoscut, până în cele mai ascunse detalii, toate elementele de cultură rurală, materială și spirituală: casa cu vatra focului, ”cuina” de vară cu ”țăstul” sub care mama cocea mălaiul și ”targa” pe care tata usca poamele, grajdul cu animale, ”țarcul” cu ”clănile” de fân ș. a. În acest spațiu mirific, crescând mare, am învățat să mă joc  cu jucării pe care eu însumi știam să le construiesc; să joc și să cânt; să mă exprim în dulcele grai local și să dialoghez cu cei de seama mea în acest registru lingvistic.” mărturisește maestrul Jompan, un veritabil cercetător și un autentic bănățean.

Absolvent al unor importante instituții de învățământ – Școala Normală de Învățători din Caransebeș, Școala Populară de Artă din Lugoj, Conservatorul din București la Facultatea de compoziție-dirijat-profesori de muzică și, din 2002, doctor în muzică – Dumitru Jompan s-a impus, în timp, între animatorii de frunte ai județului: mai întâi ca învățător, apoi ca profesor, ca director, ca profesor universitar, ca dirijor și inițiator al unor reprezentative coruri și ansambluri folclorice și, nu în ultimul rând, ca scriitor și publicist, desfășurând o intensă activitate publicistică în domenii culturale, publicând articole, studii, recenzii, monografii, culegeri de folclor, interviuri, corespondență, etc.

În toate demersurile sale a avut-o alături pe minunata sa soție, Aurelia Jompan, dascăl ales și important om de cultură, bucurându-se de sprijin sub orice formă din partea acesteia. De altfel, au văzut lumina tiparului câteva volume semnate de soții Jompan, volume esențiale pentru Banat și, în special, pentru Valea Bistrei.

Atras de frumusețea obiectelor cu valoare etnografică, de folclorul literar și muzical al locului, presărat cu seama de cuvinte și expresii atât de dragi mie, mi-am format un obicei: acela de a nota toate aceste perle ale graiului local în jurnalele zilnice. Am trecut apoi la publicarea creațiilor populare anonime și la explicarea cuvintelor rare în ”glosarele” de la sfârșitul respectivelor antologii. Această manieră de a descoperi, culege și înțelege folclorul și graiul local a adoptat-o și învățătoarea Aurelia Jompan, soția mea. Împreună am adunat peste o mie de cuvinte și expresii cu circuit închis.” povestește prof.univ.dr. Dumitru Jompan în postfața Glosarului de cucuvinte și expresii dialectale din Comuna Marga, județul Caraș-Severin (Caransebeș: Dalami, 2016), cu bucuria de a reuși ”să ducă la bun sfârșit un proiect izvorât din dragoastea pentru locurile, oamenii și înfăptuirile lor”.

Colaborarea Bibliotecii Orășenești ”Tata Oancea” Bocșa cu acest minunat om și cu această minunată familie a început cu ani în urmă (2003), familia Jompan fiind unul dintre donatorii de cărți pentru completarea și îmbogățirea fondului de documente al bibliotecii; de asemenea, muzicologul Dumitru Jompan este unul dintre colaboratorii fideli ai revistei ”Bocșa culturală”, semnând articole importante și interesante pentru istoria culturală a orașului Bocșa și nu numai.

Mai mult, în anul 2011, când îl omagiam pe Tata Oancea la 130 de ani de la naștere, prof. dr. Dumitru Jompan a avut inițiativa alăturării acestui proiect prin realizarea unui volum, cel de-al 25-lea al seriei ”Bocșa – istorie și cultură”, volum intitulat Folclorul și etnografia în revista ”Vasiova” (Reșița: TIM, 2011), cu o prefață de Gheorghe Jurma și o postfață de Gabriela Șerban, volum care completează fondul documentar ”Tata Oancea” și pune în valoare revista ”Vasiova” și mulțimea referințelor etnografic-muzicale din această publicație. Astfel, muzicologul Dumitru Jompan demonstrează, prin documentarea sa minuțioasă și riguroasă, cât de prețioase sunt colecția revistei și contribuțiile lui Tata Oancea.

Se cuvine ca, în final, să consemnăm măcar câteva dintre titlurile semnate de prof.dr. Dumitru Jompan, unele dintre volume aflându-se în fondul special al bibliotecii bocșene datorită unor dedicații și autografe care le înnobilează: ”Găteala capului la femei în Valea Bistrei” (împreună cu Aurelia Jompan, Reșița, 1972), ”Folclor din Marga” (Reșița, 1979), ”Marga 1902-1992, cronologie culturală” (Reșița, 1992), ”Nicolae Ursu – corespondență” (Reșița, 1994), ”Coruri și fanfare din Banat. Caraș-Severin” (Timișoara: Mirton, 2003), ”Antoniu Sequens (1865 – 1938) (Reșița: Intergraf, 2003),  ”Coruri din Banat: Lexicon” (Reșița: Banatul Montan, 2006), ”Corul Catedralei ”Sf. Gheorghe” din Caransebeș” (Caransebeș: editura Diecezana, 2008), ”Folclorul și etnografia în revista ”Vasiova” (Reșița: TIM, 2011), ”Glosar de cuvinte și expresii dialectale din Comuna Marga, județul Caraș-Severin” (împreună cu Aurelia Jompan, Liliana Mihuț și Firuț Mihuț, Caransebeș: Dalami, 2016) și altele.

Muzicologul Dumitru Jompan semnează articole în multe și diverse publicații: ”Actualitatea muzicală”, ”Studii și cercetări de etnografie-istorie”, ”Tibiscum”, ”România literară”, ”Semenicul”, ”Flamura”, ”Timpul”, ”Drapelul roșu”, ”Orizont”, ”Renașterea bănățeană”, ”Reflex”, ”Foaia diecezană”, ”Bocșa culturală” etc, iar volumele sale de ”Corespondențe” sunt ”cu atât mai valoroase cu cât fiecare document este autentificat prin note și sublinieri pertinente, însoțit de trimiteri la viața muzicală contemporană și truditorii ei”, consemna regretatul dr. Constantin Catrina (Brașov) pe unul dintre volume.

Scriitorul și muzicologul Dumitru Jompan, președinte și membru al numeroaselor jurii ale unor renumite concursuri, se bucură de recunoaștere și prețuire fiind recompensat, de-a lungul vremii, cu distincții și titluri precum: Ordinul Meritul Cultural cl. a V-a (1968), Crucea Patriarhală (2003), Cetățean de Onoare al Caransebeșului (2005), Cetățean de Onoare al județului Caraș-Severin (2009) etc.

Cea mai recentă contribuție la descoperirea și valorificarea Bocșei cultural-muzicală venită din partea maestrului Jompan este dăruirea manuscrisului reprezentând „Monografia corurilor din Bocșa” realizată de înv. Achim Gherga,[1] manuscris care apare ca serial în paginile revistei „Bocșa culturală” (începând cu nr 4 (111)/ 2020).

Cu bucurie și aleasă prețuire ne alăturăm celor care i-au transmis Dlui. prof.dr. Dumitru Jompan calde urări cu prilejul zilei de naștere și-l asigurăm de toată dragostea și considerația noastră! Azi și întotdeauna îi mulțumim pentru colaborarea deosebit de onorantă, pentru prietenia și căldura pe care le simțim la fiecare revedere din partea acestor aleși oameni – Dumitru și Aurelia Jompan.

Dumnezeu să vă țină sănătoși, voioși, întru mulți și buni ani!

  Bibliografie:

  1. Bitte, Victoria, Chiș, Tiberiu, Sârbu, Nicolae. Dicționarul scriitorilor din Caraș-Severin. Reșița: Timpul, 1998 (Dicționare);
  2. Dicționar de evenimente și personalități din Banatul istoric. îngrijită de Vasile Ioniță. Reșița: Banatul Montan, 2007. Vol. I
  3. Mic dicționar al personalităților culturale din Caraș-Severin. Întocmit de Gheorghe Jurma. Reșița, 1976;
  4. Tomi, Ioan. Muzicieni din Banat. Timișoara: Eurostampa, 2012. Vol. I.

[1] În lucrările prof.dr. Dumitru Jompan apare numele învățătorului Achim Gherga legat de activitatea muzicală corală de la Bocșa: „Coruri și fanfare din Banat”. Timișoara: Mirton, 2003 și „Coruri din Banat”: lexicon vol.I (A-J). Reșița: Banatul Montan, 2006.

Gabriela Șerban


GALERIE FOTO

Prof. univ. dr. Dumitru Jompan = Pasiune, muncă, talent