Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Anina – ridicată în anul 1939

categ. II urban; 670 familii cu 2669 credincioşi

Adresa bisericii: 325100 Anina, str. Varvara, nr. 8
Adresa casei parohiale: 325100 Anina, str. Varvara, nr. 18


Paroh: Pr. iconom stavrofor dr. ALIN-REMUS MUNTEAN

N: 29.05.1974 – Ineu, jud. Arad
Hirotonit în anul 1999.
Preot la Anina din anul 2008.

Tel: 0255240227; 0756506907
E-mail: muntean_alin74@yahoo.com


GALERIE FOTO

ISTORIC

Începând cu anul 1908, este alocat ca teren, din partea autorităţilor austro – ungare, haldina minieră a oraşului, în vedere construirii unei Biserici Ortodoxe, pentru populaţia ortodoxă, preponderent minieră, din localitate. Biserica se va ridica pe piloni de lemn meniţi să fixeze solul de sterili, asemenea Catedralei Mitropolitane din Timişoara, ridicată pe un teren mlăştinos. De turnarea fundaţiei Bisericii, a cărei adâncime este mai mare de 30 metri, se vor ocupa inginerii Moravici şi Orăvicean. Stilul Bisericii este neo – bizantin, iar arhitectura acesteia este concepută de către decanul Facultăţii de Arhitectură din Timişoara, Victor Vlad. Pictura Bisericii va fi realizată de către  pictor doctor Ioachim Miloia, directorul Muzeului de Istorie, şi al Arhivelor Statului din Timişoara, iar iconostasul, care face parte din Fondul Patrimoniului Artistic al Banatului de Munte, este sculptat  de către maestrul Ştefan Gajo, cel care a realizat şi iconostasul Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Prima sfinţire a Bisericii  va fi oficiată de către fostul mitropolit al Banatului, Vasile Lăzărescu pe data de 12 noiembrie 1939, iar cea de-a doua (în urma refacerii integrale a picturii, săvârşită în tehnica frescă de către pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc) este oficiată la data de 21 mai 2009, de către Prea Sfinţitul Lucian Mic, episcopul Caransebeşului. De amintit este şi faptul că prima pictură a fost executată în tempera. Ambele picturi au avut ca stil de referinţă pe cel neo-bizantin.

Dintre preoții care au slujit în Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați din Anina, îi amintim pe: 1. preot doctor Marcu Bănescu 1939 – 1943, devenit ulterior consilier al Mitropoliei Banatului din Timișoara, și în timpul căruia a și fost săvârșită prima sfințire a Bisericii; 2. preot Iacob Stoian 1943 – 1962; 3. preot Petru Vasile 1962 – 1976; 4. preot Damian Teodor 1976 – 2008, în timpul căruia au fost inițiate lucrările de repictare a Bisericii, săvârșită prin contribuția integrală a familiei Burlui, pictura fiind începută în anul 2004; 4. preot doctor Muntean Alin în timpul căruia a fost finalizată lucrarea de pictură (2008), în anul 2009 Biserica fiind sfințită a doua oară.

Tot în vremea preotului Muntean Alin a mai fost ridicată între anii 2010 – 2011, Bisericuța de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului, din cartierul Celnic, aceasta fiind sfințită pe data de 18 septembrie 2011, de către Prea Sfințitul Lucian. Mai menționăm aici și realizarea unei capele bisericești cu hramul Bunavestire în anul 2012, sfințită pe data de 27 martie 2012.