Marți, 17 noiembrie 2020, în sala de ședințe a Protopopiatului Ortodox Român Reșița, la întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Reșița Sud, a avut loc lansarea volumelor III și IV ale cărții Cugetări și Maxime și a volumului de poezie religioasă Neajunsurile firii sau viziunea dogmatico-morală asupra păcatului, scrise de către părintele Muntean Alin.

După cuvântul introductiv rostit de către părintele protopop Gheorghe Șuveți, prin care acesta a evidențiat semnificația culturală și spirituală a momentului, a luat cuvântul pr. Alin Muntean, autorul cărților, care ne-a prezentat cele două lucrări.

Astfel, în volumul de poezii mai sus amintit, autorul a căutat să realizeze o expunere a teologiei morale ortodoxe, referitoare la păcat, pornind de la păcatul adamic și continuând cu efectele acestuia asupra principalelor coordonate ale moralei ortodoxe: libertatea, demnitatea, conștiința, responsabilitatea, dar și asupra bio-psihicului uman sau a psihismului bazal, prin lucrarea celui rău, înțeles ca și minus de existență. În lucrarea Cugetări și Maxime, prin cele două volume prezentate, autorul a amintit faptul că aceasta se dorește a fi o rezumare, în citate semnificative, a celor mai importante opere, aparținătoare filosofilor Aristotel (Metafizica) și Constantin Noica (Devenirea întru ființă).

Prezentarea a avut un caracter interactiv, preoții participanți au pus autorului câteva întrebări legate de cele două cărți, la care autorul a răspuns pertinent și obiectiv.

Datorită situației pandemice, evenimentul se va repeta în lunile următoare, în aceeași locație, cu celelalte cercuri pastorale ale protopopiatului Reșița.

La sfârșit, toți preoții prezenți, au primit în dar, din partea autorului, câte un exemplar din fiecare lucrare prezentată la această întâlnire a Cercului pastoral-misionar Reșița Sud.

Au consemnat,

pr. Cristian Manole și pr. Alin Muntean


GALERIE FOTO

Lansare de carte