Dacă din anul 1892 protopopiatul şi-a avut sediul la Bocşa (luând fiinţă prin restrângerea celorlalte protopopiate înconjurătoare din acea vreme: Oraviţa, Lugoj, Vârşeţ, Caransebeş, Jebel), începând cu anul 1950 acesta a fost mutat la Reşiţa.

Primul protopop al Bocşei a fost Maxim Popovici, apoi Mihail Gaşpar, Petru Ieremia şi Nicolae Iorgovan.

Odată strămutat sediul protopopiatului la Reşiţa, s-a stabilit la Parohia Reşiţa Montană, în timpul protopopului dr. Iosif Ieremia, (conducând protopopiatul între anii 1952-1959), cel care a iniţiat zidirea monumentalei biserici-catedrale în 1938. I-au urmat: protopopul Victor Cazacu, în perioada 1959-1975, protopopul conf. univ. dr. Vasile Petrica, între anii 1975-2007, între 2007 – februarie 2013  protopopul Nicolae C. Mirişan şi din 1 martie 2013- ianuarie 2016 protopopul iconom stavrofor Petru Berbentia și în prezent protopopul iconom stavrofor Gheorghe Șuveți.

Sediul Protopopiatului din Reşiţa, sub conducerea protopopului dr. Iosif Ieremia, se afla la parohia Reşiţa Montană, în timpul protopopului Victor Cazacu, la parohia Reşiţa Română, iar sub conducerea prot. dr. Vasile Petrica, Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa obţine un sediu propriu, în vecinătatea Oficiului Parohial Reşiţa-Centru – Parohia Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, pe str. Libertăţii, nr. 38.

Curând după obţinerea noului sediu protopopesc, la anul 1985, în aceeaşi locaţie, a fost construită o impunătoare clădire care a servit Colecţia de Artă Veche Bisericească, alcătuită din piese adunate de pe întreg cuprinsul eparhiei Caransebeşului.

În anul 1997, în incinta locaţiei Protopopiatului, a fost construit Magazinul Diecezan, care alături de magazinul de obiecte bisericeşti construit în vecinătatea bisericii parohiale Schimbarea la Faţă din Reşiţa-Govândari, stau la dispoziţia credincioşilor noştri cu diverse obiecte de cult, cărți, icoane, veșminte preoțești și multe altele.

Din anul 2007, sediul administrativ al Protopopiatului din Reşiţa a fost mutat în clădirea Colecţiei de Artă Veche Bisericească (în urma unui protocol încheiat între Episcopia Caransebeşului şi Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa, întreaga colecţie fiind transferată la Muzeul Centrului Eparhial din Caransebeş), unde s-au efectuat lucrări de reconfigurare a spaţiilor adecvate noii funcţionalităţi (birouri, sala de conferinţe şi întâlniri, magazia de lumânări etc).

În cadrul Protopopiatului Ortodox Reșița funcționează începând cu luna februarie 2016, Biroul Social și de Misiune cu tinerii – coordonator al acestuia fiind pr. insp. Mihai Cătălin Ciucur. De asemenea din anul 2015 funcționează aici și Biroul Eparhial de întocmire a proiectelor de finanțare, responsabil fiind pr. Olimpiu Bogdan Silaghi.

În perioada următoare se are în vedere amenajarea unui spaţiu care să găzduiască activităţile misionare cu tinerii, precum şi cele sociale, dar şi mansardarea clădirii, pentru a oferi spaţiul necesar unei noi săli de şedinţe.