Seria expozițiilor de carte de la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” din Bocșa, Caraș-Severin, continuă tot cu volume de factură religioasă care aparțin unui OM ales, unui Om care prețuiește Cartea la adevărata sa valoare.

Dacă în săptămâna patimilor și imediat după Sărbătoarea Învierii Domnului utilizatorii serviciilor bibliotecii s-au putut bucura de carte religioasă și de imagini ale primăverii, iată că perioada 10 – 14 mai 2021 este dedicată unor cărți semnate de Ieromonahul Ioanichie de la Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor, Vasiova, volume deosebit de interesante ale unor abordări sociologice clasice și contemporane în exploatarea fenomenului religios, demersuri științifice care trimit spre o problemă deosebit de sensibilă a zilelor noastre, și anume: relația Stat – Biserică în domeniul asistenței sociale.

De asemenea, unele dintre cărțile ieromonahului de la Vasiova sunt veritabile „meditații pentru contemporani”, sunt cărți de înțelepciune, mărturisiri ale zbaterilor vieții și ale luptei cu neputința omenească, îndemnând spre credință, spre mila lui Dumnezeu, spre căutarea și împlinirea voii Lui, deoarece „fără Dumnezeu lumea experimentează nimicul ca existență”.

Ieromonahul protosinghel Ioanichie de la Vasiova (Ioan Petrică) s-a nǎscut  în 9 mai 1975 la Bocşa Românǎ, jud. Caraş-Severin. Urmeazǎ cursurile şcolilor din Bocşa, apoi Facultatea de Teologie a Universitǎţii de Vest din Timişoara şi Facultatea de Sociologie, specializarea Asistenţǎ Socialǎ.

Din 2011 este Doctor în sociologie şi, pentru o perioadă, cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei din cadrul Universităţii « Eftimie Murgu » Reşiţa. În perioada 2002 – 2021  funcţioneazǎ ca inspector de specialitate în cadrul Direcţiei Generalǎ de Asistenţǎ Socialǎ Caraş-Severin şi preot slujitor la Mǎnǎstirea Sf. Ilie din Bocşa.

În 25 februarie 2019 devine Ieromonah sub numele de Ioanichie.

Ionel Petrică sau Ieromonahul Ioanichie este un pasionat de carte, un iubitor de carte tipărită, un atent bibliofil și colecționar, realizând astfel o bibliotecă impresionantă la Mănăstirea din Vasiova.

De asemenea, este pasionat de scris și, adesea, dă frâu liber condeiului.

Debutează publicistic în 1998 în « Foaia diecezanǎ » din Caransebeş. Continuǎ sǎ publice eseuri în “Reflex”, “24 de Ore”, “Timpul” (Reşiţa) și „Bocșa culturală”.

Debutează editorial în 2006 cu volumul Meditaţii pentru contemporani, apǎrut la editura Marineasa din Timişoara. Apoi Conceptul sentimentului de comuniune socială la Alfred Adler.- Timişoara : Marineasa, 2008 ; Cuvinte vechi tâlcuite în timpuri noi.Sibiu : Agnos, 2009 ; Conceptul sentimentului de comuniune socială la Alfred Adler ed. a II-a revizuită.- Timişoara : Nepsis ; Eurobit, 2010 ; Complementaritatea între Biserică şi statul român cu privire la protecţia copilului. Timişoara. Nepsis; Eurobit, 2010 ;  Meditaţii pentru contemporani. ed. a II-a revizuită. Timişoara. Nepsis; Eurobit, 2010; Comunicarea organizaţională. Studiu de caz. Arad. Editura Universităţii « Aurel Vlaicu ». 2010; Părintele Paisie Olaru sau acolo unde sălăşluia Iubirea. Deva. Charisma. 2012; Biserica şi asistenţa socială din România. Iaşi. Institutul European. 2012 ; Religiozitatea și instituțiile sociale în România. Iași : Institutul European, 2013.

În 2008 i se acordă  Premiul special al juriului la Concursul Naţional de proză « Liviu Rebreanu » pentru volumul Conceptul sentimentului de comuniune socială la Alfred Adler.

De asemenea, semnează postfața ediției a III-a a volumului „Anastasis” de Adrian Georgescu (București : No 14 Plus Minus, 2014).

Referinţe : Carte cu scriitori/ D. Costa. Reşiţa. TIM. 2006 ; Bocşa din inimă/ Vasile Bogdan. Reşiţa. TIM. 2010 ; Cărăşeni de neuitat XIII/ Petru Ciurea şi Constantin Falcă. Timişoara. Eurostampa. 2011; Întâlniri cu destine/ Adalbert Gyuris. Cluj-Napoca. Grinta. 2012; „Călugărul copiilor” : dialog cu părintele Ioan Petrică de la Mănăstirea Vasiova realizat de Isabela Aivăncesei în: „Lumea monahilor. De la literă la duh”. Nr. 56, februarie 2012; „Cărăşeni de neuitat” XIX. / Petru Ciurea şi Constantin Falcă.Timişoara: Eurostampa, 2013; Biblioteca, între datorie și pasiune. 60 de ani de lectură și bibliotecă publică la Bocșa/Gabriela Șerban.-Reșița: TIM, 2013 (Bocșa- istorie și cultură; 30); Panorama presei din Caraș-Severin/ Gheorghe Jurma.- Reșița: TIM, 2018.

  Important și drag colaborator al Bibliotecii Orășenești „Tata Oancea” din Bocșa, avva Ioanichie (cum îmi place mie să-l numesc!), duhovnicul nostru înțelept și talentat se află la ceas aniversar. Un citat celebru spune că „nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi”, iar avva Ioanichie mărturisește: „Vreau o viață de rugăciune unde să pot și eu să rostesc ca și Sfântul Siluan Athonitul: «inima mea tânjește după Domnul și-L caut cu lacrimi.»”[1]

Dumnezeu să-i dăruiască sănătate întru mulți ani! Și să-i împlinească ce o crede El de trebuință. Iar noi, să-i fim întotdeauna aproape și, precum spune Ieromonahul Hrisostom Filipescu într-unul dintre eseurile sale, să învățăm „să vărsăm lacrimi din dragoste de Dumnezeu, de bucurie și de dor dumnezeiesc, contemplând frumusețea creației…” și să ne bucurăm de minunea de a fi,  căutând, cât mai des, Bucuria în Potir![2]

         La mulți și binecuvântați ani!

[1] Bocșa culturală. Anul XI, nr. 4 (71)/ 2010, p.13.

[2] Ieromonah Hrisostom Filipescu. Puține cuvinte, multă iubire… Iași: PIM, 2013.

A consemnat,

Gabriela Șerban


Avva Ioanichie de la Vasiova și dragostea pentru carte